4.12.05

Min visuelle forestillingsevne arbeider så raskt at jeg rekker bare å registrere øyeblikksbilder (såk. ”Snap-shots”). Usikkerhetsfaktoren er høyst aktiv. Det perfekte; det absolutte, varer kun et nanosekund og slipper alltid unna mine gjengivelser.Den sublime permanens, det evige, uforanderlige og stabile ligger utenfor min rekkevidde.

My visual fantasy works so fast that I can only catch the swift passing images by so-called “snap-shots,” where the probabilityfactor of uncertainty is still active.The perfect, the absolute, lasts only for a nanosecond and allways escapes my registration. The sublime permanence, the eternal, unchangeable and stable is out of my reach.