26.9.06


Alle elementer innenfor et område deltar i en sammenheng hvor en viss orden råder. Virkelig kaos er så sjelden at det skal et mirakel til for å oppleve det. Hele vår eksistens og alt det som vi som mennesker kan forestille oss er avhengig av lover og regler. Naturlover, moral, estetikk, logikk. Vi lever innenfor mønstre sammen med vår kunst og våre oppfinnelser. Formingen av mønstre er en konstant og komplisert utvikling fra kaos gjennom alle stadier frem til fullbyrdelsen av det gjeldende system for så å følges av forfall og oppløsning. Hele prosessen gjentar seg uendelig i en eller annen form. Selv om mønstre utfolder seg til fullkommenhet, representerer de ikke noe konstant. Vi får bare et glimt av dets maksimale evne før oppløsningen setter inn. Alle systemer følger samme lovmessighet. Jeg ønsker å presentere øyeblikksbilder av slike prosesser. I fantasien bygges lineære strukturer som kan gi referanser til radiobølger, varmebølger, røntgenstråler, elektroner som vekselvirker, fugleflukt, vinder, farger, lys og reflekser, alle slags grafisk fremstilte statistikker, bier og maurs bevegelser, støvpartikler, sand, musikk.